• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Mayıs ayı toplam ortalama yağış miktarı 12.2 mm/m² olarak hesaplanmıştır. Uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayı normali 16.0 mm/m² dir. Mayıs ayı yağışları K.K.T.C. genelinde uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayı normallerinden daha az olarak gerçekleşmiştir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöreleri Normalleştirilmiş Yağış İndeksi (SPI) Metodu’na göre çok nemli sınıflandırması içerisinde yer alırken en fazla kuraklık Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöresinde yaşanmıştır.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - Kantara - - Girne,Esentepe, Tatlısu, Akdeniz, Taşkent,Değirmenlik, Alevkaya - - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Yeşilırmak Lefke, Gaziveren - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan Alayköy Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - - Beyarmudu Akıncılar, Vadili, Dörtyol, Geçitkale - - - - -
Doğu Sahil - - Gazimağusa - İskele - - - - - -
Karpaz - - - - Çayırova Yeni Erenköy, Ziyamet, Zafer Burnu Dipkarpaz - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Mart 2017 - Mayıs 2017) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Mart 2017 - Mayıs 2017) periyotta Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele yöresi orta nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 0.80 ile 1.29) girerken, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöresi çok şiddetli kurak (SPI İndis: -1.60 ile -1.99) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı 3 Aylık (Mart 2017 - Mayıs 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Esentepe, Alevkaya, Tatlısu, Kantara, Kozanköy, Akdeniz, Gİrne Boğaz - - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Gaziveren, Güzelyurt Lefke, Yeşilırmak - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan - Alayköy - Lefkoşa -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılar, Vadili, Dörtyol, Beyarmudu, Geçitkale - - - - -
Doğu Sahil - - - İskele Gazimağusa - - - - - -
Karpaz - - - - - Yeni Erenköy, Ziyamet, Çayırova,Dipkarpaz, Zafer Burnu - - - - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mayıs Ayı 3 Aylık (Mart 2017 - Mayıs 2017) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Aralık 2016 - Mayıs 2017) :

Şekil 3’te görüldüğü gibi, 6 Aylık (Aralık 2016 - Mayıs 2017) periyotta K.K.T.C. genelinde tüm Bölgeler normal civarı (SPI İndis: 0.50 ile -0.50) sınıflandırmasına girmişlerdir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı 6 Aylık (Aralık 2016 - Mayıs 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Girne,Esentepe, Tatlısu, Akdeniz, Kantara, Alevkaya,Taşkent,Değirmenlik - - - - -
Batı Mesarya - - - - - Güzelyurt, Yeşilırmak, Gaziveren, Lefke - - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan, Lefkoşa, Alayköy - - - - -
Doğu Mesarya - - - - - Geçitkale, Dörtyol, Vadili, Beyarmudu, Akıncılar - - - - -
Doğu Sahil - - - - - Gazimağusa, İskele - - - - -
Karpaz - - - - - Yeni Erenköy, Ziyamet, Çayırova, Dipkarpaz, Zafer Burnu - - - - -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mayıs Ayı 6 Aylık (Aralık 2016 - Mayıs 2017) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Eylül 2016 - Mayıs 2017) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık Periyotta (Eylül 2016 - Mayıs 2017) Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Akıncılar, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yeni Erenköy yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0,80 ile -1,29) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı 9 Aylık (Eylül 2016 - Mayıs 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre MAyıs Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Taşkent,Değirmenlik, Girne, Tatlısu, Kantara, Alevkaya, Esentepe - - - - -
Batı Mesarya - - - - - Güzelyurt, Kalkanlı, Gaziveren Yeşilırmak Lefke - - -
Orta Mesarya - - - - - - Ercan Lefkoşa, Alayköy - - -
Doğu Mesarya - - - - - Geçitkale, Vadili, Dörtyol Beyarmudu Akıncılar - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele Gazimağusa - - - -
Karpaz - - - - - Zafer Burnu, Dipkarpaz, Çayırova Ziyamet Yeni Erenköy - - -
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mayıs Ayı 9 Aylık (Eylül 2016 - Mayıs 2017) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Haziran 2016 - Mayıs 2017) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık Periyotta (Haziran 2016 - Mayıs 2017) Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa yöresi şiddetli kurak (SPI İndis: -1.30 ile -1,59), Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefke, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yeni Erenköy, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan ALayköy ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0,80 ile -1,29) sınıflandırmasına girmişlerdir.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı 12 Aylık (Haziran 2016 - Mayıs 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Taşkent,Değirmenlik, Girne, Tatlısu, Esentepe, Alevkaya, Kantara - - - - -
Batı Mesarya - - - - - Güzelyurt, Kalkanlı Gaziveren, Yeşilırmak Lefke - - -
Orta Mesarya - - - - - - Ercan Alayköy Lefkoşa - -
Doğu Mesarya - - - - - Geçitkale, Dörtyol, Vadili Beyarmudu Akıncılar - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele Gazimağusa - - - -
Karpaz - - - - - Zafer Burnu, Dipkarpaz, Çayırova Ziyamet Yeni Erenköy - - -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mayıs Ayı 12 Aylık (Haziran 2016 - Mayıs 2017) Kuraklık Sınıflandırması