• 0392 227 17 30

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2022 yılı Temmuz ayında yağış kaydedilmemiştir. Uzun yıllar (1991-2020) Temmuz ayı normali 1.6 mm dir. Şekil 1.’de görüldüğü gibi 1 aylık periyotta Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kozanköy ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yenierenköy ve Ziyamet yöreleri çok nemli (SPI İndis 1.30 ile 1.59) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - Kozanköy Akdeniz Alevkaya, Esentepe, Tatlısu, Boğaz, Kantara, Girne - - - - - -
Batı Mesarya - - - Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak, Kalkanlı, Güzelyurt - - - - - - -
Orta Mesarya - - - Alayköy Lefkoşa Ercan - - - - -
Doğu Mesarya - - - Dörtyol, Beyarmudu, Akıncılar, Dörtyol Vadili, Geçitkale - - - - - -
Doğu Sahil - - - İskele, Gazimağusa - - - - - - -
Karpaz - - Yenierenköy, Ziyamet Zaferburnu, Dipkarpaz, Çayırova - - - - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2022 Yılı Temmuz Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Mayıs 2022 - Temmuz 2022) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Mayıs 2022 - Temmuz 2022) periyotta, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol ve Beyarmudu yöreleri hafif kurak (SPI İndis -0.51 ile -0.79) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık (Mayıs 2022 - Temmuz 2022) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - Kozanköy Alevkaya, Esentepe, atlısu, Boğaz, Akdeniz, Kantara, Girne - - - - -
Batı Mesarya - - - - - Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak, Kalkanlı, Güzelyurt - - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan, Alayköy, Lefkoşa - - - - -
Doğu Mesarya - - - Geçitkale - Vadili, Akıncılar Dörtyol, Beyarmudu - - - -
Doğu Sahil - - - - İskele Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - - Zaferburnu, Dipkarpaz, Yenierenköy, Ziyamet Çayırova - - - - - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2022 Yılı Temmuz Ayı 3 Aylık (Mayıs 2022 - Temmuz 2022) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Şubat 2022 - Temmuz 2022) :

Şekil 3.’de görüldüğü gibi 6 aylık (Şubat 2022 - Temmuz 2022) periyotta Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara yöresi olağanüstü kurak (SPI İndis: -2.0 ve düşük) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık (Şubat 2022 - Temmuz 2022) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Boğaz, Esentepe Akdeniz Girne, Tatlısu, Kozanköy Değirmenlik, Alevkaya Taşkent Kantara
Batı Mesarya - - - - - Yeşilırmak Güzelyurt, Gaziveren Lefke, Kalkanlı - - -
Orta Mesarya - - - - - - Alayköy Lefkoşa, Ercan - - -
Doğu Mesarya - - - - - Geçitkale Akıncılar Dörtyol, Vadili Beyarmudu - -
Doğu Sahil - - - - - - - Gazimağusa, İskele - - -
Karpaz - - - - - - Zaferburnu, Dipkarpaz Ziyamet, Yenierenköy Çayırova - -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2022 Yılı Temmuz Ayı 6 Aylık (Şubat 2022 - Temmuz 2022) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Kasım 2021 - Temmuz 2022) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık periyotta, (Kasım 2021 - Temmuz 2022) Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara ve Taşkent yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0.80 ile -1.29) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık (Kasım 2021 - Temmuz 2022) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Girne, Boğaz, Kozanköy Değirmenlik, Alevkaya Kantara, Taşkent - - -
Batı Mesarya - - - Yeşilırmak - Gaziveren, Kalkanlı, Güzelyurt, Lefke - - - - -
Orta Mesarya - - - Alayköy - Lefkoşa, Ercan - - - - -
Doğu Mesarya - - - - - Vadili, Beyarmudu, Akıncılar, Geçitkale, Dörtyol - - - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele Gazimağusa - - - -
Karpaz - - - - - Yenierenköy Çayırova, Ziyamet, Dipkarpaz, Zaferburnu - - - - -
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2022 Yılı Temmuz Ayı 9 Aylık (Kasım 2021 - Temmuz 2022) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Ağustos 2021 - Temmuz 2022) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık periyotta, (Ağustos 2021 - Temmuz 2022) Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara yöresi orta kurak (SPI İndis: -0.80 ile -1.29) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 12 Aylık (Ağustos 2021 - Temmuz 2022) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2022 Yılı Temmuz Ayı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Girne, Akdeniz, Kozanköy, Boğaz, Tatlısu, Esentepe Taşkent, Değirmenlik Kantara - - -
Batı Mesarya - - - Yeşilırmak - Gaziveren, Kalkanlı Lefke Güzelyurt - - - -
Orta Mesarya - - - - Alayköy Lefkoşa, Ercan - - - - -
Doğu Mesarya - - - - - Akıncılar, Beyarmudu, Geçitkale, Vadili, Dörtyol - - - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele Gazimağusa - - - -
Karpaz - - - - - Yeni Erenköy, Ziyamet, Dipkarpaz, Zaferburnu Çayırova - - - -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2022 Yılı Temmuz Ayı 12 Aylık (Ağustos 2021 - Temmuz 2022) Kuraklık Sınıflandırması