• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Ekim ayında toplam ortalama yağış miktarı 15.7 mm/m² olarak hesaplanmıştır. Uzun yıllar (1981-2010) Ekim ayı normali 22.5 mm/m² dir. Şekil 1.’de görüldüğü gibi 1 aylık periyotta Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu ve Dipkarpaz yörelerinde şiddetli kuraklık (SPI İndis -1.30 ile -1.59) yaşanırken, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol, Vadili ve Beyarmudu yöreleri orta nemli (SPI İndis 0.80 ile 1.29) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ekim Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Ekim Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - Alevkaya Kantara, Esentepe, Tatlısu, Akdeniz, Kozanköy, Girne, Boğaz, Taşkent - - - - -
Batı Mesarya - - - - - Güzelyurt, Kalkanlı, Gaziveren, Yeşilırmak,Lefke - - - - -
Orta Mesarya - - - - Ercan - Alayköy, Lefkoşa - - - -
Doğu Mesarya - - - Dörtyol, Vadili, Beyarmudu Akıncılar Geçitkale, - - - - -
Doğu Sahil - - - Gazimağusa - İskele - - - - -
Karpaz - - - - - Çayırova - Yeni Erenköy, Ziyamet Zafer Burnu, Dipkarpaz - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin Ekim Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Ağustos 2017 - Ekim 2017) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Ağustos 2017 - Ekim 2017) periyotta Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu ve Dörtyol yöreleri orta nemli (SPI İndis: 0.80 ile 1.29) sınıflandırmasına girerken, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zafer Burnu ve Dipkarpaz yöreleri şiddetli kurak (SPI İndis: -1.30 ile -1.59) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ekim Ayı 3 Aylık (Ağustos 2017 - Ekim 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Ekim Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Esentepe, Akdeniz, Kozanköy,Alevkaya, Girne, Boğaz, Taşkent Kantara, Tatlısu - - - -
Batı Mesarya - - - - - Güzelyurt, Kalkanlı,Gaziveren, Yeşilırmak,Lefke - - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan Alayköy Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - Beyarmudu, Dörtyol Vadili Akıncılar Geçitkale - - - -
Doğu Sahil - - - Gazimağusa - - İskele - - - -
Karpaz - - - - - - Çayırova Yeni Erenköy, Ziyamet Zafer Burnu, Dipkarpaz - -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ekim Ayı 3 Aylık (Ağustos 2017 - Ekim 2017) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Mayıs 2017 - Ekim 2017) :

Şekil 3.’de görüldüğü gibi 6 aylık (Mayıs 2017 - Ekim 2017) periyotta Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunana Gazimağusa yöresi orta nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 0.80 ile 1.29) girerken, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöresi olağanüstü kurak (SPI İndis: -2.0 ve düşük) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ekim Ayı 6 Aylık (Mayıs 2017 - Ekim 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Ekim Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Kozanköy, Akdeniz, Tatlısu, Kantara Esentepe, Alevkaya Girne, Boğaz - - -
Batı Mesarya - - - - - - Güzelyurt, Kalkanlı Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan - - - Alayköy Lefkoşa
Doğu Mesarya - - - - Beyarmudu Dörtyol, Vadili,Geçitkale, Akıncılar - - - - -
Doğu Sahil - - - - - - - - - - -
Karpaz - - - - - - - Ziyamet - Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Zafer Burnu -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ekim Ayı 6 Aylık (Mayıs 2017 - Ekim 2017) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Şubat 2017 - Ekim 2017) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık Periyotta (Şubat 2017 - Ekim 2017) Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Zafer Burnu, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz ve Taşkent yörelerinde olağanüstü kuraklık (SPI İndis: -2.0 ve düşük) yaşanmıştır.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ekim Ayı 9 Aylık (Şubat 2017 - Ekim 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Ekim Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - - - Tatlısu Akdeniz, Kozanköy, Esentepe, Alevkaya, Kantara Değirmenlik Girne, Boğaz, Taşkent
Batı Mesarya - - - - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt Gaziveren, Lefke, Yeşilırmak -
Orta Mesarya - - - - - - - Ercan - - Lefkoşa, Alayköy
Doğu Mesarya - - - - - Dörtyol, Beyarmudu Vadili, Geçitkale - Akıncılar - -
Doğu Sahil - - - - - İskele, Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - - - - - - Çayırova - Ziyamet Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Zafer Burnu
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ekim Ayı 9 Aylık (Şubat 2017 - Ekim 2017) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Kasım 2016 - Ekim 2017) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 Aylık Periyotta (Kasım 2016 - Ekim 2017) Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa yöresi şiddetli kurak (SPI İndis: -1.30 ile -1,59), Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefke, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yeni Erenköy ve Ziyamet, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Alayköy ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0,80 ile -1,29) sınıflandırmasına girmişlerdir.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Ekim Ayı 12 Aylık (Kasım 2016 - Ekim 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre Ekim Ayı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Akdeniz, Taşkent,Değirmenlik, Girne, Tatlısu, Alevkaya, Esentepe Kantara - - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt Yeşilırmak, Gaziveren Lefke - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan - Alayköy Lefkoşa - -
Doğu Mesarya - - - - - Geçitkale, Vadili, Dörtyol, Beyarmudu - Akıncılar - - -
Doğu Sahil - - - - - Gazimağusa, İskele - - - - -
Karpaz - - - - - Çayırova, Ziyamet Zafer Burnu, Dipkarpaz Yeni Erenköy - - -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Ekim Ayı 12 Aylık (Kasım 2016 - Ekim 2017) Kuraklık Sınıflandırması