• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |


 Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mart Ayı Kuraklık Değerlendirmesi  

 Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 SPI = (Xİ - XJ) / σ  

 SPI: Standart Yağış İndeksi  

 XJ : Aktüel yağış miktarı  

 Xİ : Ortalama yağış miktarı- XJ) / σ  

 σ: Standart sapma değeri  

 SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. SPI metoduna göre yapılan sınıflandırma Çizelge 1’de verilmiştir.  


Çizelge 1. SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma

SPI Değerlendirme çizelgesi1 Aylık Değerlendirme :

K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Mart ayı toplam ortalama yağış miktarı 31.5 mm/m² olarak hesaplanmıştır. Uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı normali 38.7 mm/m² dir. Mart ayı yağışları Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale ve Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele yörelerinde uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı normalinden daha fazla olarak gerçekleşti ve bu yöreler Standart Yağış İndeksi (SPI) Metodu’na orta nemli sınıflandırması içerisinde yer aldılar. Diğer bölgeler normal civarı sınıflandırmasına girerken, yağışların en düşük değerde gerçekleştiği Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöresi hafif kurak sınıflandırması içerisinde yer aldı

Tüm Bölgeler için kuraklık durumu Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 1 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 1. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mart Ayı 1 Aylık Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mart Ayı Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Girne, Alevkaya,Esentepe, Tatlısu, Akdeniz, Taşkent,Değirmenlik, Kantara - - - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak - - - - -
Orta Mesarya - - - - - Ercan, Alayköy Lefkoşa - - - -
Doğu Mesarya - - - Geçitkale - Akıncılar, Vadili, Dörtyol, Beyarmudu - - - - -
Doğu Sahil - - - İskele - Gazimağusa - - - - -
Karpaz - - - - - Yeni Erenköy, Ziyamet, Çayırova,Dipkarpaz, Zafer Burnu - - - - -
Tablo 1. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mart Ayı Kuraklık Sınıflandırması

3 Aylık Değerlendirme (Ocak 2017- Mart 2017) :

Şekil 2.’de görüldüğü gibi 3 aylık (Ocak 2017- Mart 2017) periyotta Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi İçerisinde yer alan Girne, Esentepe, Boğaz, Taşkent ve Alevkaya yöreleri olağanüstü kurak sınıflandırmasına (SPI İndis: -2.0 ve düşük) girerken, K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde de kuraklık yaşanmıştır.

Tüm Bölgeler için 3 aylık kuraklık durumu Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 2. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mart Ayı 3 Aylık (Ocak 2017- Mart 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mart Ayı 3 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - - - Akdeniz, Kozanköy Tatlısu Kantara Girne, Esentepe, ALevkaya, Taşkent, Boğaz
Batı Mesarya - - - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Gaziveren, Yeşilırmak Lefke - -
Orta Mesarya - - - - - - - - Ercan Alayköy Lefkoşa
Doğu Mesarya - - - - - - - Geçitkale, Dörtyol, Vadili, Beyarmudu Akıncılar - -
Doğu Sahil - - - - - - - İskele Gazimağusa - -
Karpaz - - - - - - - - Dipkarpaz, Zafer Burnu Yeni Erenköy, Ziyamet, Çayırova -
Tablo2. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mart Ayı 3 Aylık (Ocak 2017- Mart 2017) Kuraklık Sınıflandırması

6 Aylık Değerlendirme (Ekim 2016 - Mart 2017) :

Şekil 3’te görüldüğü gibi, 6 Aylık (Ekim 2016 - Mart 2017) periyotta Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0,80 ile -1,29), sınıflandırmasına girerek altı aylık periyotta en kurak yöreler olmuşlardır.

Tüm Bölgeler için 6 aylık kuraklık durumu Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 3. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mart Ayı 6 Aylık (Ekim 2016 - Mart 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mart Ayı 6 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Taşkent, Esentepe, Tatlısu, Değirmenlik, Akdeniz,Kozanköy, Boğaz, Girne, Alevkaya Kantara - - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Yeşilırmak, Gaziveren Lefke - - - -
Orta Mesarya - - - - - - Ercan, Alayköy Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - - - Geçitkale, Vadili, Dörtyol Beyarmudu Akıncılar - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele Gazimağusa - - - -
Karpaz - - - - - Zafer Burnu, Dipkarpaz Yeni Erenköy, Ziyamet, Çayırova - - - -
Tablo3. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mart Ayı 6 Aylık (Ekim 2016 - Mart 2017) Kuraklık Sınıflandırması

9 Aylık Değerlendirme (Temmuz 2016 - Mart 2017) :

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 9 Aylık Periyotta (Temmuz 2016 - Mart 2017) Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi İçerisinde yer alan Esentepe ve Alevkaya yöreleri hafif nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 0,51 ile 0,79) girerken, Doğu Sahil Bölgesinde bulunan Gazimağusa, Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Akıncılar, Karpaz BÖlgesi'nde bulunan Yeni Erenköy ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0,80 ile -1,29) sınıflandırmasına girmiştir.

Tüm Bölgeler için 9 aylık kuraklık durumu Tablo 4’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 9 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 4. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mart Ayı 9 Aylık (Temmuz 2016 - Mart 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mart Ayı 9 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - Esentepe, Alevkaya Girne, Tatlısu, Akdeniz, Taşkent,Değirmenlik Kantara - - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Yeşilırmak, Gaziveren Lefke - - - -
Orta Mesarya - - - - - - Ercan, Alayköy Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Yeşilırmak, Gaziveren, Beyarmudu - Akıncılar - - -
Doğu Sahil - - - - - İskele - Gazimağusa - - -
Karpaz - - - - - Dipkarpaz, Zafer Burnu Ziyamet, Çayırova Yeni Erenköy - - -
Tablo4. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mart Ayı 9 Aylık (Temmuz 2016 - Mart 2017) Kuraklık Sınıflandırması

12 Aylık Değerlendirme (Nisan 2016 - Mart 2017) :

Şekil 5’te görüldüğü gibi, 12 aylık periyotta (Nisan 2016 - Mart 2017) Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan İskele yöresi hafif nemli sınıflandırmasına (SPI İndis: 051 ile 0,79) girerken, Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Akıncılar, Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa ve Ercan, Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefke ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Yeni Erenköy yöreleri orta kurak (SPI İndis: -0,80 ile -1,29) sınıflandırmasına girerek en kurak yöreler olmuşlardır.

Tüm Bölgeler için 12 aylık kuraklık durumu Tablo 5’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

SPI 12 AYLIK DEĞERLENDİRME

Şekil 5. SPI Metodu’na Göre 2017 Yılı Mart Ayı 12 Aylık (Nisan 2016 - Mart 2017) Kuraklık Haritası


 SPI İndis Değerlerine Göre 2017 Yılı Mart Ayı 12 Aylık Kuraklık Sınıflandırması 

Bölgeler / Yöreler Olağanüstü Nemli 2.0 Ve Daha Fazla Aşırı Nemli 1.60 İle 1.99 Çok Nemli 1.30 İle1.59 Orta Nemli 0.80 İle1.29 Hafif Nemli 1.51 İle0.79 Normal Civarı 0.50 İle-0.50 Hafif Kurak -0.51 İle-0.79 Orta Kurak -0.80 İle-1.29 Şiddetli Kurak -1.30 İle-1.59 Çok Şiddetli Kurak -1.60 İle -1.99 Olağanüstü Kurak -2.0 Ve Düşük
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar - - - - - Esentepe, Tatlısu, Akdeniz, Taşkent,Değirmenlik,Girne, Alevkaya Kantara - - - -
Batı Mesarya - - - - - Kalkanlı, Güzelyurt, Gaziveren, Yeşilırmak Lefke - - -
Orta Mesarya - - - - - - Alayköy Ercan, Lefkoşa - - -
Doğu Mesarya - - - - - Geçitkale, Dörtyol, Vadili,Beyarmudu - Akıncılar - - -
Doğu Sahil - - - - İskele - Gazimağusa - - - -
Karpaz - - - - - Zafer Burnu, Dipkarpaz, Çayırova Ziyamet Yeni Erenköy - - -
Tablo5. SPI Metodu’na Göre Bölgelerin 2017 Yılı Mart Ayı 12 Aylık (Nisan 2016 - Mart 2017) Kuraklık Sınıflandırması