• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Mayıs Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2024 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 21.7 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 0.4 °C, 2023 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklığından ise 1.2 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

2024 Mayıs 2023 Mayıs Uzun Yıllar (1991-2020)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 21.7 20.5 21.3
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Mayıs ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Alsancak, Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Mesarya ve Doğu Sahil Bölgesi'nde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2024 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Selvilitepe ve Alevkaya yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu, Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.2).  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1991-2024 yılları arasında 2018 yılı Mayıs ayı için en yüksek, 1993 yılı Mayıs ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1991-2020) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2024 Yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları; Karpaz Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar ve Beyarmudu yörelerinde normalleri civarında, diğer yörelerde ise ise normallerinin üzerinde seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2024 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde ortalama sıcaklıklar normali civarında seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1991-2020) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2024 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1991-2020) ve geçen yıl Mayıs (2023) ayı ortalama sıcaklığından daha yüksek değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2024 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 27.2 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama en yüksek hava sıcaklığından 0.1 °C daha düşük, 2023 yılı Mayıs ayı ortalama en yüksek hava sıcaklığından ise 1.2 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2024 yılı Mayıs ayında en yüksek sıcaklık değeri 37.8 °C ile Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2024 Mayıs 2023 Mayıs Uzun Yıllar (1991-2020)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 37.8 35.9 44.2
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 27.2 26.0 27.3
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Uzun Yıllar (1991-2024) En Yüksek Sıcaklıklar


 1991-2024 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mayıs aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2020 yılında 44.2 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Mayıs ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2024 yılı Mayıs ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zaferburnu ve Dipkarpaz, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak ve Lefke yöreleri ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2024 yılı Mayıs ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları Lapta ve Gazimağusa yörelerinde normalinin altında, diğer yörelerde ise normallerinin üzerinde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2024 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 16.4 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 0.8 °C, 2023 yılı Mayıs ayından ise 1.2 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2024 yılı Mayıs ayında en düşük sıcaklık değeri 7.3 °C ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Selvilitepe yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Kıyaslanma Tablosu 

2024 Mayıs 2023 Mayıs Uzun Yıllar (1991-2020)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 7.3 6.6 4.0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 16.4 15.2 15.6
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Uzun Yıllar (1991-2020) En Düşük Sıcaklıklar


 1991-2024 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mayıs aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1992 yılında 4.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Mayıs ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Doğu Sahil Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2024 yılı Mayıs ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak, Karpaz Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2024 yılı Mayıs ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleri ile kıyaslandığında, Beyarmudu ve Gazimağusa yörelerinde normallerinden daha düşük, diğer yörelerde ise normallerinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.