• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Haziran Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2023 yılı Haziran ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 24.6 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 0.9 °C, 2022 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığından ise 0.7 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

2023 Haziran 2022 Haziran Uzun Yıllar (1991-2020)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 24.6 25.3 25.5
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Haziran Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Haziran ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Mehmetcik ile Doğu Mesarya ve Orta Mesarya Bölgeleri'nde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Haziran Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Haziran ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1991-2023 yılları arasında 2000 yılı Haziran ayı için en yüksek, 1992 yılı Haziran ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1991-2020) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2023 Yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıkları, Esentepe, Alevkaya ve Değirmenlik yörelerinde normallerinin altında, diğer yörelerde ise normalleri civarında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına göre, Esentepe, Alevkaya, Değirmenlik, Ercan ve Gazimağusa yöreleri normalin altı, diğer yöreler ise normali civarında sınıflandırmasına girmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Haziran Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1991-2020) ve Geçen Yıl (2022) ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1991-2020) ve geçen yıl (2022) Haziran ayı ortalama sıcaklığından daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2023 yılı Haziran ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 29.8 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama en yüksek hava sıcaklığından 1.7 °C, 2022 yılı Haziran ayı ortalama hava sıcaklığından ise 0.9 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2023 yılı Haziran ayında en yüksek sıcaklık değeri 37.7 °C ile Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan İskele yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2023 Haziran 2022 Haziran Uzun Yıllar (1991-2020)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 37.7 38.9 45.0
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 29.8 30.7 31.5
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Haziran Ayı Uzun Yıllar (1991-2023) En Yüksek Sıcaklıklar


 1991-2023 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Haziran aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2007 yılında 45.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Haziran Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Haziran ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2023 yılı Haziran ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2023 yılı Haziran ayı ortalama en yüksek sıcaklıkların tüm yörelerde uzun yıllar (1991-2020) normallerinden daha düşük değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2023 yılı Haziran ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 19.6 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 0.1 °C, 2022 yılı Haziran ayından ise 0.3 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2023 yılı Haziran ayında en düşük sıcaklık değeri 12.2 °C ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Selvilitepe yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Kıyaslanma Tablosu 

2023 Haziran 2022 Haziran Uzun Yıllar (1991-2020)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 12.2 12.4 8.9
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 19.6 19.9 19.7
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Haziran Ayı Uzun Yıllar (1991-2023) En Düşük Sıcaklıklar


 1991-2023 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Haziran aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1991 ve 1999 yıllarında 8.9 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Haziran Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Haziran ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2023 yılı Haziran ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak, Karpaz Bölgesi ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren, Orta Mesarya, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya ve Kantara ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2023 yılı Haziran ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleri ile kıyaslandığında Girne, Ercan, Güzelyurt, Geçitkale ve Gazimağusa yörelerinde normallerinden daha yüksek değerde diğer yörelerde ise normallerinden daha düşük değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.