• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Mart Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2017 yılı Mart ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 14.0 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.0 °C daha yüksek, 2016 Mart ayından 1.1 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2017 Mart 2016 Mart Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 14.0 15.1 13.0
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Alsancak ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Zafer Burnu ve Dipkarpaz yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mart Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Mart ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde, ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi’nde yer alan Zaferburnu yöresinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Mart Ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 37 yıllık süre içerisinde 2008 yılı Mart ayı için en yüksek, 1992 yılı Mart ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır. 2013 yılı itibarı ile anomali değerlerinin pozitif yönde eğilim gösterdiği görülmektedir.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mart Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. Mart ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. Mart ayı ortalama sıcaklıkları Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöresinde normali civarında, diğer bölgelerde ise normalinden yüksek seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mart Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2017 Mart ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yöresi normalin üstü, diğer tüm bölgeler ise normali civarı sınıflandırmasına girmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. 2017 Yılı Mart Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl (2016) ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2017 yılı Mart ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) daha yüksek, geçen yıl (2016) Mart ayı ortalama sıcaklığından daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Mart ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 19.0 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 1.2 °C daha yüksek , 2016 yılı Mart ayından 0.8 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2017 yılı Mart ayında en yüksek sıcaklık değeri 26.3 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Mart 2016 Mart Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 26.3 30.4 34.0
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 19.0 20.2 18.2
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Mart Ayı Uzun Yıllar (1981-2016) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde mart aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2008 yılında 34.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya ile Batı Mesarya Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Karpaz Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Mart ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya, Boğaz ve Kantara yörelerinde, ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Mart ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Lapta ve Gazimağusa yörelerinde normalinden daha düşük, diğer yörelerde ise normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Mart ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 9.1 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,9 °C daha düşük , 2016 yılı Mart ayından ise 0.7 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2017 yılı Mart ayında en düşük sıcaklık değeri -0.2 °C ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2017 Mart 2016 Mart Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) -0.2 1.5 -3.2
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 9.1 9.8 8.2
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Mart Ayı Uzun Yıllar (1981-2016) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mart aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 1992 yılında -3.2 °C olarak kaydedilmiştir. 2001 yılı ise 4.6 °C değeri ile ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek olduğu yıl olmuştur.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Lapta yöreleri ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Mart ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale, Orta Mesarya Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt yöreleri ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği, Karpaz Bölgesi’nde yer alan Zaferburnu ve Dipkarpaz ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Lapta yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde Lefkoşa yöresinde 2017 yılı Mart ayı en düşük ortalama sıcaklıklığının uzun yıllar (1981-2010) normaline göre daha düşük, Güzelyurt yöresinde normali ile aynı, diğer tüm yörelerde ise normalinden yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.