• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Temmuz Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2022 yılı Temmuz ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 28.9 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 0.6 °C daha yüksek, 2021 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığından ise 0.6 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

2022 Temmuz 2021 Temmuz Uzun Yıllar (1991-2020)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 28,9 29,5 28,3
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Temmuz ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne, Boğaz ve Tatlısu yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresi ile Batı Mesarya Bölgesi'nde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2022 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2022 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Esentepe ile Batı Mesarya Bölgesi'nde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1991-2022 yılları arasında 2017 ve 2021 yılları Temmuz ayı için en yüksek, 1992 yılı Temmuz ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2022 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1991-2020) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. 2022 Yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2022 Yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Taşkent, Tatlısu ve Değirmenlik, Doğu Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yörelerinde normallerinden daha yüksek, diğer bölgelerde ise normalleri civarında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2022 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2022 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, anomali değerleri, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu yörelerinde normalinden yüksek, diğer yörelerde ise normali civarında seyretmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1991-2020) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2022 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1991-2020) daha yüksek, geçen yıl Temmuz (2021) ayı ortalama sıcaklığından ise daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2022 yılı Temmuz ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 34.9 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama en yüksek hava sıcaklığından 0.6°C daha yüksek, 2021 yılı Temmuz ayı ortalama hava sıcaklığından ise 0.5 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2022 yılı Temmuz ayında en yüksek sıcaklık değeri 42.3 °C ile Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2022 Temmuz 2021 Temmuz Uzun Yıllar (1991-2020)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 42.3 43.5 45.3
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 34.9 35.4 34.3
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Temmuz Ayı Uzun Yıllar (1991-2022) En Yüksek Sıcaklıklar


 1991-2022 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Temmuz aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2017 yılında 45.3 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Temmuz ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2022 Yılı Temmuz Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2022 yılı Temmuz ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Karpaz Bölgesi'nde bulunan Dipkarpaz ve Zafer Burnu, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 2022 yılı Temmuz ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları Lapta ve Gazimağusa yörelerinde uzun yıllar (1991-2020) normallerinden daha düşük, diğer yörelerde ise daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2022 yılı Temmuz ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 23.3 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama en düşük hava sıcaklığından 0.7 °C daha yüksek, 2021 yılı Temmuz ayı ortalama en düşük hava sıcaklığından ise 0.7 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2022 yılı Temmuz ayında en düşük sıcaklık değeri 16.0 °C ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Kıyaslanma Tablosu 

2022 Temmuz 2021 Temmuz Uzun Yıllar (1991-2020)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 16.0 17.0 12.0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 23.3 24.0 22.6
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Temmuz Ayı Uzun Yıllar (1991-2022) En Düşük Sıcaklıklar


 1991-2022 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Temmuz aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 2000 yılında 12.0 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Temmuz ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. 2022 Yılı Temmuz Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2022 yılı Temmuz ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren yörelerinde ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne, Esentepe, Tatlısu ve Lapta, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C.Temmuz Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2022 yılı Temmuz ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleri ile kıyaslandığında Güzelyurt yöresi hariç tüm yörelerde normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.