• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org

Veri Analiz |Mayıs Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2017 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 21.2 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.4 °C daha yüksek, 2016 yılı Mayıs ayı ile aynı olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2017 Mayıs 2016 Mayıs Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 21.2 21.2 20.8
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Alsancak ile Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Mesarya ve Doğu Sahil Bölgesi'nde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi’nde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 37 yıllık süre içerisinde 2003 yılı Mayıs ayı için en yüksek, 1993 yılı Mayıs ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2017 Yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde normali civarında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2017 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, tüm bölgeler normali civarı sınıflandırmasına girmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2017 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) daha yüksek, geçen yıl (2016) Mayıs ayı ortalama sıcaklığıyla aynı değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 26.6 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.2 °C daha düşük, 2016 yılı Mayıs ayıyla aynı olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2017 yılı Mayıs ayında en yüksek sıcaklık değeri 38.0 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Vadili yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Mayıs 2016 Mayıs Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 38.0 38.2 42.5
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 26.6 26.6 26.8
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Uzun Yıllar (1981-2017) En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mayıs aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 1995 yılında 42.5 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Mayıs ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Orta ve Doğu Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Mayıs ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Güzelyurt, Lefkoşa, Geçitkale, Girne, Yeni Erenköy ve Beyarmudu yörelerinde normallerinden daha yüksek, Alevkaya, Esentepe, Alsancak, Ercan ve Gazimağusa yörelerinde ise normalinden daha düşük değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 15.6 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,4 °C daha yüksek , 2016 yılı Mayıs ayından ise 0.2 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2017 yılı Mayıs ayında en düşük sıcaklık değeri 1.0 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2017 Mayıs 2016 Mayıs Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 1.0 7.8 3.5
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 15.6 15.8 15.2
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Uzun Yıllar (1981-2017) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mayıs aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 1981 yılında 3.5 °C olarak kaydedilmiştir. 1996 yılı ise 9.6 °C değeri ile ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek olduğu yıl olmuştur.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Mayıs ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Doğu Mesarya Bölgesi, Orta Mesarya Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Güzelyurt yöreleri ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne ve Lapta yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde Lefkoşa, Beyarmudu ve Geçitkele yörelerinde 2017 yılı Mayıs ayı en düşük ortalama sıcaklıkların uzun yıllar (1981-2010) normallerine göre daha düşük, diğer yörelerde ise normallerinden yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.