• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Ekim Ayı Sıcaklık Analizi


1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ:

2017 yılı Ekim ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 21.5 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,2 °C daha yüksek, 2016 yılı Ekim ayı ortalama sıcaklığından 1.1 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

2017 Ekim 2016 Ekim Uzun Yıllar (1981-2010)
Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) 21.5 22.6 21.3
Tablo 1. Ortalama Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Sekil 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ekim ayı ortalama sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ve Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne yörelerinde ortalama sıcaklıkların en yüksek değerde , Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Alevkaya yöresinde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


Sekil 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ekim Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Ekim ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi içerisinde yer alan Alevkaya ve Kantara yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Girne yöresinde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Ekim ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 37 yıllık süre içerisinde 1993 ve 1994 yılları Ekim ayı için en yüksek, 1989 yılı Ekim ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


Sekil 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ekim Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1981-2010) Normallerinden Farkı °C


 K.K.T.C. Ekim ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3’te görülmektedir. 2017 Yılı Ekim ayı ortalama sıcaklıkları K.K.T.C genelinde tüm bölgelerde normali civarında seyretmiştir.  


Sekil 1.4

Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ekim Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi


 K.K.T.C. 2017 yılı Ekim ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler normali civarında sınıflandırmasına girmiştir.  


Grafik 1.2

Grafik 1.2. K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1981-2010) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi


 K.K.T.C. 2017 yılı Ekim ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1981-2010) daha yüksek, geçen yıl Ekim (2016) ayı ortalama sıcaklığından ise daha düşük değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).  


2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Ekim ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 26.8 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.2 °C , 2016 yılı Ekim ayından 1.2 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2017 yılı Ekim ayında en yüksek sıcaklık değeri 33.0 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Ekim 2016 Ekim Uzun Yıllar (1981-2010)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C) 33.0 35.9 38.7
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) 26.8 28.0 27.0
Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 2.1

Grafik 2.1 K.K.T.C. Ekim Ayı Uzun Yıllar (1981-2017) Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Ekim aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 1992 yılında 38.7 °C olarak kaydedilmiştir.  


Sekil 2.1

Şekil 2.1 . K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ekim ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara yöresinde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta, Batı ve Doğu Mesarya Bölgeleri’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).  


Sekil 2.2

Şekil 2.2 . K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Ekim ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde, Doğu Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).  


Grafik 2.2

Grafik 2.2 K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Ekim ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Lapta, Esentepe, Gazimağusa, Lefkoşa ve Ercan yörelerinde normalinden daha düşük, diğer yörelerde ise normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.  

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

 2017 yılı Ekim ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 16.8 °C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0.4 °C daha yüksek, 2016 yılı Ekim ayından 0.8 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2017 yılı Ekim ayında en düşük sıcaklık değeri 9.5 °C ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale yöresinde ölçülmüştür.  

 En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Kıyaslanma Tablosu 

2017 Ekim 2016 Ekim Uzun Yıllar (1981-2010)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C) 9.5 8.0 4.0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) 16.8 17.6 16.4
Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

Grafik 3.1

Grafik 3.1 K.K.T.C. Ekim Ayı Uzun Yıllar (1981-2017) Ortalama En Düşük Sıcaklıklar


 1981-2017 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Ekim aylarında kaydedilen ortalama en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklık değeri 2003 yılında 4.0 °C olarak kaydedilmiştir. 1981 yılı ise 15.0 °C değeri ile ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek olduğu yıl olmuştur.  


Sekil 3.1

Şekil 3.1 . K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Ekim ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).  


Sekil 3.2

Şekil 3.2 . K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) Haritası


 Bölgeler bazında 2017 yılı Ekim ayı ortalama en düşük sıcaklık değerleri Şekil 3.2’de görülmektedir. Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy yörelerinde ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerde, Karpaz Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Girne ve Tatlısu ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefke ve Yeşilırmak yörelerinde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


Grafik 3.2

Grafik 3.2 K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi


 K.K.T.C. genelinde 2017 yılı Ekim ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1981-2010) normalleri ile kıyaslandığında Lefkoşa, Güzelyurt ve Geçitkale yörelerinde normalinden daha düşük, diğer yörelerde ise normalinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir