• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Temmuz Ayı Yağış Analizi


1. 2022 YILI TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2022 yılı Temmuz ayında K.K.T.C. genelinde yağış kaydedilmemiştir. (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2022 Temmuz 2021 Temmuz Uzun Yıllar (1991-2020)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm) 0.0 0.1 1.6
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2022) Temmuz Ayı Yağışları (mm)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2022) Temmuz ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 13.6 mm değeri ile 2006 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Temmuz Ayı Toplam Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1991-2020) Temmuz ayı toplam ortalama yağış (mm) dağılımına göre, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Ercan yöreleri en fazla yağış alan yöreler olurken, Batı Mesarya Bölgesi ise en az yağış alan bölge olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2022 Yılı Temmuz Ayı Toplam Ortalama Yağış (mm) Haritası


 2022 yılı Temmuz ayında K.K.T.C. genelinde yağış kaydedilmemiştr.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Temmuz Ayı Toplam Ortalama Yağışların Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Temmuz ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1991-2022 yılları arasında 2006 yılı Temmuz ayı için en yüksek, 1981-83, 1985, 1986, 1989-1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003-2005, 2008, 2013, 2016, 2017,2020 ve 2022 yılları Temmuz ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2022 Yılı Temmuz Ayı Toplam Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1991-2020) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Temmuz ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), 2022 Yılı Temmuz ayında K.K.T.C. genelinde tüm bölgeler normalinden daha az yağışlı sınıflandırmasına girmiştir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2022 ve 2021 Yılları Temmuz Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2022 yılı Temmuz ayı toplam ortalama yağışlarının 2021 yılı Temmuz ayı toplam ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; 2022 Yılı Temmuz ayında, Alevkaya, Esentepe, Lefkoşa ve Geçitkale yöreleri 2021 yılı Temmuz ayına göre daha az, diğer yöreler ise benzer sınıflandırmasına girmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2022 YILI TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2022 Yılı Temmuz ayında K.K.T.C. genelinde yağış kaydedilmemiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1991-2020) (mm) 2022 TEMMUZ NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 2.0 0.0 -100
Batı Mesarya 0.4 0.0 -100
Orta Mesarya 3.6 0.0 -100
Doğu Mesarya 1.5 0.0 -100
Doğu Sahil 1.2 0.0 -100
Karpaz 0.9 0.0 -100
K.K.T.C. 1.6 0.0 -100
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2022 Yılı Temmuz Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2022 yılı Temmuz ayında yağış kaydedilmemiştir.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2022 yılı Temmuz ayında yağış kaydedilmemiştir.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2022 yılı Temmuz ayında yağış kaydedilmemiştir.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


  Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2022 yılı Temmuz ayında yağış kaydedilmemiştir.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2022 yılı Temmuz ayında yağış kaydedilmemiştir.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  



GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2022 yılı Temmuz ayında yağış kaydedilmemiştir.