• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Nisan Ayı Yağış Analizi


1. 2021 YILI NİSAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2021 yılı Nisan ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 13.5 mm ile, uzun yıllar (1991-2020) toplam ortalama yağış miktarından % 40, 2020 yılı Nisan ayından ise % 45 daha az olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2021 Nisan 2020 Nisan Uzun Yıllar (1991-2020)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm) 13.5 24.7 22.6
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2021) Nisan Ayı Yağışları (mm)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2021) Nisan ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. Bu yıllar arasında en fazla yağış, 68.6 mm değeri ile 2000 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Nisan ayı toplam ortalama yağış (mm) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Esentepe, Tatlısu, Kantara ve Alevkaya ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale yörelerinde toplam ortalama yağışların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2021 Yılı Nisan Ayı Toplam Ortalama Yağış (mm) Haritası


 2021 yılı Nisan ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2021 Yılı Nisan ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Batı Mesarya Bölgesi en fazla yağış alan bölgeler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Nisan Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Nisan ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1991-2021 yılları arasında 2000 yılı Nisan ayı için en yüksek, 1992 yılı Nisan ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2021 Yılı Nisan Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1991-2020) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2021 Yılı Nisan ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Akdeniz, Boğaz ve Taşkent ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Gaziveren ve Yeşilırmak yörelerinde normalinden daha fazla, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Kalkanlı ile Lefke yörelerinde normali civarında, diğer yörelerde ise normalinden daha az yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2021 ve 2020 Yılları Nisan Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2021 yılı Nisan ayı toplam ortalama yağışlarının 2020 yılı Nisan ayı toplam ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ve Gaziveren, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Akdeniz, Taşkent, Tatlısu ve Kantara ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova yörelerinde 2021 yılı Nisan ayı yağışlarının 2020 Yılı Nisan ayı yağışlarından daha fazla, diğer yörelerde ise daha az olarak gerçekleştiği görülmektedir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2021 YILI NİSAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2021 Yılı Nisan ayı toplam ortalama yağışları Kuzey Sahil ve Beşparmaklar ile Batı Mesarya Bölgelerinde normallerinin üzerinde diğer bölgelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1991-2020) (mm) 2021 Nisan NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 25.0 25.4 2
Batı Mesarya 17.9 20.2 13
Orta Mesarya 20.4 8.7 -57
Doğu Mesarya 23.9 4.6 -81
Doğu Sahil 21.7 3.5 -84
Karpaz 22.3 7.5 -66
K.K.T.C. 22.6 13.5 -40
Tablo 2. Bölgelere Göre Toplam Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2021 Yılı Nisan Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2021 Yılı Nisan Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2021 yılı Nisan ayı yağışları, Alsancak, Girne, Değirmenlik, Esentepe, Kantara ve Tatlısu yörelerinde normallerinin altında, diğer yörelerde ise normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kozanköy yöresinde 58.3 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2021 Yılı Nisan Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2021 yılı Nisan ayı yağışları, Güzelyurt yöresinde normalinin altında diğer yörelerde ise normalinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Doğancı yöresinde 26.6 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2021 Yılı Nisan Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2021 yılı Nisan ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Alayköy yöresinde 18.9 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2021 Yılı Nisan Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2021 yılı Nisan ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Serdarlı yöresinde 9.8 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2021 Yılı Nisan Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2021 yılı Nisan ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gazimağusa yöresinde 4.8 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2021 Yılı Nisan Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2021 yılı Nisan ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Zaferburnu yöresinde 17.1 mm olarak ölçülmüştür.