• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Mart Ayı Yağış Analizi


1. 2017 YILI MART AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2017 yılı Mart ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 31.5 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 18.6, 2016 yılı Mart ayından % 17.3 daha az olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Mart 2016 Mart Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 31,5 38,1 38,7
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2010) Mart Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2010) Mart ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 123.0 mm/m² değeri ile 1987 yılında, en az yağış ise 1.4 mm/m² değeri ile 2004 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mart ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara ve Kozanköy yörelerinde toplam ortalama yağışların en yüksek değerde, Orta ve Doğu Mesarya Bölgeleri ile Doğu Sahil Bölgeleri'nde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mart Ayı Toplam Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2017 yılı Mart ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Tatlısu ile Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Kalkanlı yöreleri en fazla yağışı alırken, Orta Mesarya, Doğu Mesarya ve Doğu Sahil Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Mart Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Mart ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 37 yıllık süre içerisinde 1987 yılı Mart ayı için en yüksek, 2004 yılı Mart ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mart Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Mart ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan İskele ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale yörelerinin normalinden fazla, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa yöresinin ise normalinden oldukça az yağış aldığı görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2017 ve 2016 Yılları Mart Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2017 yılı Mart ayı ortalama yağışlarının 2016 yılı Mart ayı yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Doğu Mesarya, Doğu Sahil ve Batı Mesarya Bölgeleri 2017 yılı Mart ayında 2016 yılı Mart ayına göre daha fazla yağış gerçekleşmiştir. Diğer bölgelerde ise 2016 yılı Mart ayına oranla 2017 yılı Mart ayında daha az yağış gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla en az yağışı Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Lefkoşa ve Alayköy yöreleri almıştır.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2017 YILI MART AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de 2017 Yılı Mart ayı ortalama yağışları ve normalleri görülmektedir. 2017 yılında yağışlar, Doğu Sahil Bölgesi'nde normali civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2017 MART NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 48.2 37.0 23.2
Batı Mesarya 35.0 32.5 7.1
Orta Mesarya 33.9 22.6 33.3
Doğu Mesarya 31.2 26.7 14.4
Doğu Sahil 34.2 34.3 +0.3
Karpaz 41.3 34.3 16.9
K.K.T.C. 38.7 31.5 18.6
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2017 Yılı Mart Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2017 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi’nde Çamlıbel ve Tatlısu yöreleri hariç tüm yörelerde 2017 yılı Mart ayı yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Tatlısu yöresinde 64.7 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi’nde 2017 yılı Mart ayı yağışları Gaziveren, Kalkanlı ve Güzelyurt yörelerinde normallerinin üstünde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kalkanlı yöresinde 58.5 mm/m² olarak ölçülmüştür  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan tüm yörelerde 2017 yılı Mart ayı yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Ercan yöresinde 29.6 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 2017 yılı Mart ayı yağışları Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Geçitkale yöresinde normalinin üstünde, diğer tüm yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Geçitkale yöresinde 48.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2017 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 2017 yılı Mart ayı yağışları Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan İskele yöresinde normalinin üstünde, diğer tüm yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, İskele yöresinde 52.3 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2017 Yılı Mart Ayı Yağışları Ve Normalleri


 2017 yılı Mart ayı yağışları Karpaz Bölgesi’nde bulunan Mehmetcik ve Zafer Burnu yörelerinde normalinin üstünde, diğer tüm yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Zafer Burnu yöresinde 40.7 mm/m² olarak ölçülmüştür.