• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Veri Analiz |Ekim Ayı Yağış Analizi


1. 2017 YILI EKİM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2017 yılı Ekim ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 15.7 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 30.2 daha az, 2016 yılı Ekim ayından % 64.3 daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Ekim 2016 Ekim Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 15.7 5.6 22.5
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2017) Ekim Ayı Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2017) Ekim ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 70.6 mm/m² değeri ile 2006 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1981-2010) Ekim ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Karpaz Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara ve Tatlısu en fazla yağış alan yöreler olurken, Doğu Sahil, Batı Mesarya, Orta Mesarya ile Doğu Mesarya Bölgeleri en az yağış alan bölgeler olmuştur (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ekim Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2017 yılı Ekim ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2017 Yılı Ekim ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Esentepe yöresi en fazla yağış alan yöre olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Ekim Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Ekim ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 37 yıllık süre içerisinde 2006 yılı Ekim ayı için en yüksek, 1998 yılı Ekim ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Ekim Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Ekim ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Esentepe ve Alevkaya, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar, Beyarmudu, Vadili ve Dörtyol, Orta Mearya Bölgesi'nde bulunan Ercan ile Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa yörelerinde normalinden daha fazla, diğer yörelerde ise normallerinden daha az yağış gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2017 ve 2016 Yılları Ekim Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2017 yılı Ekim ayı ortalama yağışlarının 2016 yılı Ekim ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre K.K.T.C. genelinde tüm Bölgelerde 2017 yılı Eylül ayında 2016 yılı Eylül ayına göre daha fazla yağış gerçekleşmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2017 YILI EKİM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de 2017 Yılı Ekim ayı ortalama yağışları ve normalleri görülmektedir. Buna göre Doğu Mesarya Bölgesi hariç tüm bölgelerde normallerinden daha az yağış gerçekleşmiştir  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2017 EKİM NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 26.6 19.4 -27.1
Batı Mesarya 14.7 11.0 -25.2
Orta Mesarya 19.0 13.0 -31.6
Doğu Mesarya 18.7 22.7 21.4
Doğu Sahil 17.1 14.2 -17.0
Karpaz 33.9 6.4 -81.1
K.K.T.C. 22.5 15.7 -30.2
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2017 Yılı Ekim Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2017 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2017 yılı Ekim ayı yağışları Alevkaya ve Esentepe yörelerinde normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Esentepe yöresinde 45.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2017 yılı Ekim ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Yeşilırmak yöresinde 30.9 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2017 yılı Ekim ayı yağışları Ercan yöresinde normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kırıkkale yöresinde 32.7 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2017 yılı Ekim ayı yağışları Dörtyol ve Gönendere yörelerinde normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Dörtyol yöresinde 37.5 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2017 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2017 yılı Ekim ayı yağışları Gazimağusa yöresinde normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gazimağusa yöresinde 38.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2017 Yılı Ekim Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2017 yılı Ekim ayı yağışları tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Ziyamet yöresinde 10.5 mm/m² olarak ölçülmüştür.