• 0392 227 17 30
  • meteor@kktcmeteor.org

Veri Analiz |Mayıs Ayı Yağış Analizi


1. 2017 YILI MAYIS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2017 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. toplam ortalama yağış miktarı 12.2 mm/m² ile, uzun yıllar (1981-2010) toplam ortalama yağış miktarından % 23.8 daha az, 2016 yılı Mayıs ayından % 46.5 daha fazla olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu 

2017 Mayıs 2016 Mayıs Uzun Yıllar (1981-2010)
Toplam Ortalama Yağış Miktarı (mm/m²) 12.2 22.8 16.0
Tablo 1. Ortalama Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2010) Mayıs Ayı Toplam Yağışları (mm/m²)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1981-2017) Mayıs ayı toplam yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 70.7 mm/m² değeri ile 2007 yılında kaydedilirken, 1978 yılı Mayıs ayında hiç yağış kaydedilmemiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Yağış Dağılımı Haritası (1981-2010)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1981-2010) Mayıs ayı toplam ortalama yağış (mm/m²) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara ve Alevkaya yörelerinde toplam ortalama yağışların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Yağış (mm/m²) Haritası


 2017 yılı Mayıs ayı toplam ortalama yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara yöresi en fazla yağışı alırken, Batı Mesarya Bölgesi ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya, Esentepe ve Boğaz yöreleri, Orta Mesarya Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Dipkarpaz ve Yeni Erenköy yöreleri en az yağış alan yöreler olmuştur.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Yağışların Normalinden (1981-2010) Sapması


 K.K.T.C. Mayıs ayı toplam ortalama yağışların normalinden (1981-2010) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1981-2017 yılları arasında 37 yıllık süre içerisinde 2007 yılı Mayıs ayı için en yüksek, 1984 yılı Mayıs ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2017 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Yağışlarının Uzun Yıllar (1981-2010) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Mayıs ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1981-2010) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Vadili ve Dörtyol ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Kantara, Tatlısu ve Esentepe yörelerinde normallerinden daha fazla, diğer yörelerde ise normallerinden daha az yağış gerçekleştiği görülmektedir  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2017 ve 2016 Yılları Mayıs Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2017 yılı Mayıs ayı ortalama yağışlarının 2016 yılı Mayıs ayı ortalama yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Akdeniz, Tatlısu, Kantara ve Esentepe, Karpaz Bölgesi'nde bulunan Çayırova ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar, Beyarmudu ve Vadili yörelerinde 2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılı Mayıs ayına göre daha fazla yağış gerçekleşmiştir. Diğer bölgelerde ise 2016 yılı Mayıs ayına oranla 2017 yılı Mayıs ayında daha az yağış gerçekleşmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2017 YILI MAYIS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2017 Yılı Mayıs ayı ortalama yağışları Doğu Sahil Bölgesi'nde normallerinin üzerinde diğer Bölgelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1981-2010) (mm/m²) 2017 Mayıs NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 16.6 15.5 -6,6
Batı Mesarya 10.2 2.7 -73,5
Orta Mesarya 18.7 6.1 -67,4
Doğu Mesarya 19.3 11.6 -39,9
Doğu Sahil 13.3 24.0 80.4
Karpaz 14.4 14.3 -0.7
K.K.T.C. 16.0 12.2 -23.8
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1981-2010) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2017 Yılı Mayıs Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2017 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi’nde Çamlıbel, Lapta, Esentepe ve Kantara yörelerinde 2017 yılı Mayıs ayı yağışları normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kantara yöresinde 55.2 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan tüm yörelerde 2017 yılı Mayıs ayı yağışları normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Güzelyurt yöresinde 1.8 mm/m² olarak ölçülmüştür  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi’nde bulunan Ercan yöresinde 2017 yılı Mayıs ayı yağışları normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Ercan yöresinde 23.2 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2017 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 2017 yılı Mayıs ayı yağışları Doğu Mesarya Bölgesi’nde bulunan Dörtyol yöresinde normalinin üstünde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Beyarmudu yöresinde 35.4 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2017 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 2017 yılı Mayıs ayı yağışları Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan Gazimağusa ve İskele yörelerinde normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Gazimağusa yöresinde 40.8 mm/m² olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2017 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 2017 yılı Mayıs ayı yağışları Karpaz Bölgesi’nde bulunan Çayırova ve Mehmetcik yörelerinde normalinin üzerinde diğer yörelerde ise normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Çayırova yöresinde 40.5 mm/m² olarak ölçülmüştür.