• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Mayıs Ayı Yağış Analizi


1. 2024 YILI MAYIS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2024 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. alansal yağış miktarı 23.1 mm ile, uzun yıllar (1991-2020) alansal yağış miktarından %10 daha fazla, 2023 yılı Mayıs ayından ise %43 daha az olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 Ortalama Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2024 Mayıs 2023 Mayıs Uzun Yıllar (1991-2020)
Alansal Yağış Miktarı (mm) 23.1 40.8 20.9
Tablo 1. Alansal Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2024) Mayıs Ayı Yağışları (mm)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2024) Mayıs ayı alansal yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. En fazla yağış, 70.7 mm değeri ile 2007 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Alansal Yağış Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Mayıs ayı alansal yağış (mm) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara, Esentepe ve Alevkaya yörelerinde yağışların en yüksek değerde, Batı Mesarya Bölgesi'nde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış (mm) Haritası


 Şekil 1.2’de görüldüğü gibi 2024 yılı Mayıs ayında, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Geçitkale ve Dörtyol, Doğu Sahil Bölgesi'nde bulunan Gazimağusa ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan yörelerinde yağışların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Mayıs Ayı Alansal Yağışların Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Mayıs ayı alansal yağışların normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1991-2024 yılları arasında 2007 yılı Mayıs ayı için en yüksek, 2021 yılı Mayıs ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2024 Yılı Mayıs Ayı Yağışlarının Uzun Yıllar (1991-2020) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. Mayıs ayı toplam ortalama yağışlarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Akıncılar ve Vadili, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Güzelyurt ile Karpaz Bölgesi'nde bulunan Ziyamet yörelerinde normalinden daha az, diğer yörelerde ise normalinden daha fazla yağış kaydedildiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2024 ve 2023 Yılları Mayıs Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2024 yılı Mayıs ayı alansal yağışlarının 2023 yılı Mayıs ayı alansal yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; 2024 Yılı Mayıs ayında, Karpaz Bölgesi, Batı Mesarya Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Beyarmudu ve Dörtyol ile Doğu Sahil Bölgesi'nde 2023 yılı Mayıs ayından daha fazla, diğer bölgelerde ise daha az yağış kaydedilmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2024 YILI MAYIS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2024 Yılı Mayıs ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgeleri'nde normalinin altında, diğer tüm bölgelerde ise normallerinin üzerinde yağış kaydedilmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1991-2020) (mm) 2024 MAYIS NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 21.7 13.2 -39
Batı Mesarya 16.2 17.2 6
Orta Mesarya 24.5 19.5 -21
Doğu Mesarya 22.9 33.2 45
Doğu Sahil 19.2 53.9 100
Karpaz 18.2 18.6 2
K.K.T.C. 20.9 23.1 10
Tablo 2. Bölgelere Göre Alansal Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2024 Yılı Mayıs Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2024 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2024 yılı Mayıs ayında, Çamlıbel, Değirmenlik ve Kozanköy yörelerinde normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında yağış kaydedilmiştir.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2024 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2024 yılı Mayıs ayında Gaziveren ve Yeşilırmak yörelerinde normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında yağış kaydedilmiştir.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2024 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2024 yılı Mayıs ayında Ercan yöresinde normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında yağış kaydedilmiştir.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2024 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2024 yılı Mayıs ayında Beyarmudu, Geçitkale, Dörtyol ve Çayönü yörelerinde normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında yağış kaydedilmiştir.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2024 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2024 yılı Mayıs ayında tüm yörelerde normallerinin üzerinde yağış kaydedilmiştir.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2024 Yılı Mayıs Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2024 yılı Mayıs ayında Çayırova, Mehmetcik ve Dipkarpaz yörelerinde normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında yağış kaydedilmiştir.