• 0392 227 17 30

Veri Analiz |Haziran Ayı Yağış Analizi


1. 2023 YILI HAZİRAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 2023 yılı Haziran ayı K.K.T.C. alansal yağış miktarı 8.2 mm ile, uzun yıllar (1991-2020) alansal yağış miktarından % 1, 2022 yılı Haziran ayından ise % 75 daha az olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).  

  Alansal Yağış Miktarlarının, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu 

2023 Haziran 2022 Haziran Uzun Yıllar (1991-2020)
Alansal Yağış Miktarı (mm) 8.2 14.4 8.3
Tablo 1. Alansal Yağış Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 1.1

Grafik 1.1 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2023) Haziran Ayı Yağışları (mm)


 K.K.T.C. Uzun Yıllar (1991-2023) Haziran ayı yağışları grafik 1.1’de görülmektedir. Bu yıllar arasında en fazla yağış, 34.6 mm değeri ile 2005 yılında kaydedilmiştir.  


ŞEKİL 1.1

Şekil 1.1 . K.K.T.C. Haziran Ayı Alansal Yağış Dağılımı Haritası (1991-2020)


 K.K.T.C. uzun yıllar (1991-2020) Haziran ayı alansal yağış (mm) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara, Beylerbeyi, Taşkent, Değirmenlik ve Alevkaya yöreleri ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde alansal yağışların en yüksek değerde, Batı Mesarya ile Karpaz Bölgeleri'nde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.1).  


ŞEKİL 1.2

Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Alansal Yağış (mm) Haritası


 2023 yılı Haziran ayı alansal yağış miktarları Şekil 1.2’de görülmektedir. 2023 Yılı Haziran ayında; Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Mallıdağ ve Alevkaya, Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Kırıkkale ve Ercan ile Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Serdarlı, Geçitkale ve Akdoğan yörelerinde alansal yağışların en yüksek değerde, Batı Mesarya, Doğu Sahil ve Karpaz Bölgeleri'nde ise en düşük değerde seyrettiği görülmektedir.  


GRAFİK 1.2

Grafik 1.2 K.K.T.C. Haziran Ayı Alansal Yağışların Normalinden (1991-2020) Sapması


 K.K.T.C. Haziran ayı alansal yağışların normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.2) incelendiğinde, 1991-2023 yılları arasında 2005 yılı Haziran ayı için en yüksek, 2001 ve 2013 yılları Haziran ayı için ise en düşük anomali değeri hesaplanmıştır.  


ŞEKİL 1.3

Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran Ayı Alansal Yağışlarının Uzun Yıllar (1991-2020) Normali İle Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2023 Yılı Haziran ayı alansal yağışlarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı haritası incelendiğinde (Şekil 1.3), Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Ercan, Doğu Mesarya Bölgesi'nde bulunan Dörtyol, Geçitkale ve Beyarmudu, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde bulunan Alevkaya ve Esentepe yörelerinde normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleştiği görülmektedir.  


ŞEKİL 1.4

Şekil 1.4 . 2023 ve 2022 Yılları Haziran Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması (%)


 K.K.T.C. 2023 yılı Haziran ayı alansal yağışlarının 2022 yılı Haziran ayı alansal yağışlarından farkının bölgelere göre dağılımı Şekil 1.4’te görülmektedir. Buna göre; 2023 yılı Haziran ayı yağışları, Alevkaya, Geçitkale, Dörtyol, ve Bayrmudu yörelerinde 2022 Yılı Haziran ayı yağışlarından daha fazla olarak gerçekleşmiştir.  


2. BÖLGELERE GÖRE 2023 YILI HAZİRAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ:

 Tablo 2 ve grafik 2.1’de görüldüğü gibi 2023 Yılı Haziran ayı alansal yağışları, K.K.T.C. Orta ve Doğu Mesarya Bölgeleri'nde normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir.  

BÖLGELER NORMALİ (1991-2020) (mm) 2023 Haziran NORMALİNDEN FARKI (%)
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 9.2 7.2 -22
Batı Mesarya 1.9 0.4 -79
Orta Mesarya 11.8 13.2 12
Doğu Mesarya 9.9 16.9 70
Doğu Sahil 6.1 3.5 -43
Karpaz 7.0 1.7 -76
K.K.T.C. 8.3 8.2 -1
Tablo 2. Bölgelere Göre Ortalama Yağış Değerlerinin, Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

GRAFİK 2.1.

Grafik 2.1 2023 Yılı Haziran Ayı Bölgelere Göre Yağışlar Ve Normalleri


 2.1. KUZEY SAHİL VE BEŞPARMAKLAR BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.1.1.

Grafik 2.1.1. Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar Bölgesi 2023 Yılı Haziran Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi'nde 2023 yılı Haziran ayı yağışları Alevkaya ve Esentepe yörelerinde normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Alevkaya yöresinde 63.6 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.2. BATI MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.2.1.

Grafik 2.2.1. Batı Mesarya Bölgesi 2023 Yılı Haziran Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Batı Mesarya Bölgesi'nde 2023 yılı Haziran ayı yağışları tüm yörelerde normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Doğancı yöresinde 1.0 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.3. ORTA MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.3.1.

Grafik 2.3.1. Orta Mesarya Bölgesi 2023 Yılı Haziran Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Orta Mesarya Bölgesi'nde 2023 yılı Haziran ayı yağışları, Ercan yöresinde normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Kırıkkale yöresinde 38.8 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.4. DOĞU MESARYA BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.4.1.

Grafik 2.4.1. Doğu Mesarya Bölgesi 2023 Yılı Haziran Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Mesarya Bölgesi'nde 2023 yılı Haziran ayı yağışları, Serdarlı, Dörtyol ve Geçitkale yörelerinde normalinin üzerinde, diğer yörelerde ise normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Serdarlı yöresinde 40.6 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.5. DOĞU SAHİL BÖLGESİ:  


GRAFİK 2.5.1.

Grafik 2.5.1. Doğu Sahil Bölgesi 2023 Yılı Haziran Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Doğu Sahil Bölgesi'nde 2023 yılı Haziran ayı yağışları, tüm yörelerde normallerinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, İskele yöresinde 10.2 mm olarak ölçülmüştür.  


 2.6. KARPAZ BÖLGESİ:  GRAFİK 2.6.1.

Grafik 2.6.1. Karpaz Bölgesi 2023 Yılı Haziran Ayı Yağışları Ve Normalleri


 Karpaz Bölgesi'nde 2023 yılı Haziran ayı yağışları, tüm yörelerde normalinin altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış, Mehmetcik yöresinde 4.7mm olarak ölçülmüştür.